Hoeveel mogen jongeren werken? En welke werkzaamheden mogen zij wel en niet doen? Wat is een reëel salaris? Kortom, hoe werkt het precies? We hebben de regels (bron: Rijksoverheid) voor je op een rij gezet. Daarnaast geeft Baantjesmarkt een - in ons ogen eerlijk - eigen loonadvies voor jongeren. Dit is niet bindend; werkgevers en werknemers bepalen samen de prijs van de arbeid.

  Advies netto uurtarief per leeftijd


  Welk werk mogen 13- en 14-jarigen doen?

  Kinderen van 13 en 14 jaar mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines. Jongeren vanaf 14 jaar mogen onder voorwaarden stage lopen.

  Helpen bij licht niet-industrieel werk

  Kinderen van 13 en 14 jaar mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Zo mogen zij helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken. Zij mogen helpen bij lichte werkzaamheden in de landbouw. Zoals helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Groenten en fruit plukken is verboden als er pas met bestrijdingsmiddelen is gespoten.

  Zij mogen aan de lopende band werken. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden. Zo moet de werkgever nadelige lichamelijke en geestelijke belasting van het kind voorkomen en een veilige werkomgeving garanderen. Ze mogen helpen bij lichte werkzaamheden op bijvoorbeeld een manege, een camping of in een speeltuin.

  Kinderen van 13 en 14 mogen op schooldagen maximaal twee uur werken. In schoolvakanties mogen zij meer werken, maximaal zeven uur per dag en vijf dagen achter elkaar.

  Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet:

  - werken in een fabriek;
  - werken met of in de omgeving van machines;
  - werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
  - dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
  - dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
  - achter de kassa werken;
  - vrachtwagens laden of lossen;
  - zelf kranten bezorgen (helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen mag wel);
  - werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

  Voor kinderen van 13 en 14 jaar zijn uiteraard ook niet toegestaan werkzaamheden die verboden zijn voor jongeren tot 18 jaar, werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen uitvoeren.

  (Bron: Rijksoverheid)

  Welk werk mogen kinderen van 15 jaar doen?

  Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

  Licht, niet-industrieel werk

  Kinderen van 15 jaar mogen licht, niet-industrieel werk doen. Zij mogen lichte werkzaamheden in een winkel doen. Bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken. Zij mogen lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. Zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden of kleine dieren voeren. Zij mogen avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels.

  Zij mogen lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen. Andere voorbeelden zijn in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum. Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken. Dit staat in de Drank - en Horecawet. De gemeenten zien daarop toe. Zij mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneelspelen of in een reclamespotje spelen.

  Kinderen van 15 jaar mogen in de schoolvakanties maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Schooltijd wordt gezien als werktijd.

  Kinderen van 15 jaar mogen niet:

  - werken in een fabriek;
  - werken met of in de omgeving van machines;
  - werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
  - dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
  - dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
  - achter de kassa werken;
  - vrachtwagens laden of lossen;
  - werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

  Uiteraard mogen kinderen van 15 jaar geen werk doen dat is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Ook mogen zij geen werk doen dat jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen uitvoeren.

  (Bron: Rijksoverheid)

  Welk werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?

  Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht. Werkgevers moeten aan de eisen van de Arbowet voldoen.

  Jongeren tot 18 jaar mogen maximaal 45 uur per week werken waarbij schooltijd telt als werktijd.

  Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?

  - Werken met giftige stoffen
  - Werken met bestrijdingsmiddelen
  - Werken met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën
  - Werken onder overdruk
  - Werken met straling
  - Werken op plekken met lawaai
  - Werken met trillingen
  - Nachtarbeid (Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Uitzonderingen zijn: bij oefeningen van Defensie, voor leerlingen in de binnenvaart, voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers, leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 4.00 uur 's nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding).

  Werkgever én ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid.

  (Bron: Rijksoverheid)